Met nieuwbouw kunt u denken aan een woning of een tuinhuis. We graag met uw mee voor het mooiste en beste eindresultaat. Ook denken we met uw mee om het dak een zo hoog mogelijke levensduur van uw dak te benutten. En om in de toekomst zo mooi te houden. Om dit te bereiken kunt u hierbij kiezen voor een onderhoudscontract.

Een onderhoudscontract een soort APK voor uw dak. Jaarlijks wordt het dak nagekeken en waar nodig bijgewerkt. Tevens word het dan waar nodig gespoten tegen algen en mos. De laatste jaren is de alg-groei erg toegenomen. Dit door onder andere de zachte winters. Om de alg-groei op uw dak tegen te gaan kunnen we uw dak spuiten tegen algen en mos. Dit is een goede en relatief goedkope manier om groot onderhoud uit te stellen.

Zonder onderhoud kan een rieten dak niet. Hoe beter het wordt onderhouden hoe langer het mee gaat. Daarom zal als het dak begint de “rommelen” het moeten worden schoongemaakt. Hierbij wordt de afgerotte, afgesleten bovenlaag afgekrabd. Vervolgens wordt het vlak geklopt, eventueel slechtere stukken bijgestoken met nieuw riet, en grondig afgeveegd. Na een schoonmaakbeurt kan het dak nog worden gespoten tegen algen en mos om alles grondig schoon te krijgen.

Uiteindelijk moet het dak een keer worden vernieuwd. Men vind het niet mooi meer, of het is versleten. Dan word het oude versleten riet eraf gehaald en er nieuw riet weer opgemaakt. Eventueel kunt u ervoor kiezen om dan energie besparende maatregelen te treffen. Dit kan al als u de rietlatten vervangt door platen. Dan word het rieten dak een “schroefdak“. Dit scheelt tevens aanzienlijk in de verzekering. Dit omdat het dak dan veel brandveiliger word.